ufacob999

ufacob999 ศาสตร์แห่งความฝัน

ufacob999 ศาสตร์แห่งความฝัน

พอดคาสต์: เรามีความคิด ufacob999 วิสัยทัศน์และความรู้สึกในขณะที่เรานอนหลับประสบกับความเป็นจริงเสมือนของประเภท แต่ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไม? นักวิจัยทําให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นในการทําความเข้าใจงานที่สมองของเราทําในขณะที่ร่างกายของเราพักผ่อน คุณฝันถึงอะไรเมื่อคืนนี้ขณะนอนหลับ? เมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจําความฝันของคุณได้หรือไม่? คุณยังจําได้ไหม? หน่วยความจํานั้นน่าเชื่อถือแค่ไหน? การฝันเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกที่จะศึกษาได้มากที่สุด...

Continue reading...